TOP

การซื้อรถยนต์ที่มีเครดิตไม่ดีการรีไฟแนนซ์รถยนต์

รีไฟแนนซ์รถหากคะแนนเครดิตของคุณไม่ดี คุณจะแทบไม่มีตัวเลือกในการขอสินเชื่อรถยนต์และการซื้อรถใหม่ ธนาคารและบริษัทให้กู้ยืมทั่วไปอื่น ๆ จะปฏิเสธเงินกู้หากคะแนนเครดิตของคุณต่ำเกินไป แม้ว่าพวกเขาจะเสนอสินเชื่อให้คุณ แต่ก็มีอัตราดอกเบี้ยสูงและจำนวนเงินอาจไม่เพียงพอที่จะซื้อรถในฝันของคุณ ข่าวดีก็คือคุณสามารถทำตามขั้นตอนและได้รถใหม่ที่มีเครดิตไม่ดี รีไฟแนนซ์รถความลับอยู่ที่การรีไฟแนนซ์รถยนต์ การรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นใช้หลักการเดียวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน แต่หลายๆ คนไม่ได้คิดอย่างนั้น

รีไฟแนนซ์รถหลักการพื้นฐานของการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์คือการกู้เงินจากผู้ให้กู้และแทนที่จะชำระคืนโดยใช้เงินจากผู้ให้กู้รายอื่นที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าให้กับคุณ อย่างแรกเลย การชำระเงินรายเดือนของคุณจะลดลงมากและอันดับสองคืออัตราดอกเบี้ยของคุณลดลง รีไฟแนนซ์รถเพื่อให้คุณสามารถชำระยอดคงเหลือของสินเชื่อรถยนต์ของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น มีหลักการเล็กน้อยที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ ก่อนอื่น จำไว้ว่าผู้ให้กู้ที่ยืมเงินคุณเพื่อซื้อรถอาจจะไม่ให้เครดิตคุณในการรีไฟแนนซ์ในครั้งแรก ดังนั้นคุณต้องมองหาผู้ให้กู้รายอื่น รีไฟแนนซ์รถสิ่งที่สำคัญมากต่อไปคือต้องระวังอัตราดอกเบี้ย ความลับทั้งหมดเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์คือการทำให้สมการ APR ถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รีไฟแนนซ์ต้องต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดิม

Read More